Referenser:

Saneringsobjekt hus +300kvm. Bottenavlopp, värme, vatten, ventillation 2012-2013

Ihopslagning av 2 olika vattenbolag 2012

Kannustalo Aurora + källare + garage 2011-2012

Huvudvattenledning omdragning (industri) hösten 2011

Fjärrvärmeväxlare höghus 2011